Building Insight: gezonde en comfortabele werkomgeving

Building Insight is een digitaal dataplatform dat alle relevante informatie uit een gebouw samenbrengt. Het open systeem verzamelt relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weerdata en apps van smartphones. Gebouweigenaren kunnen met overzichtelijke dashboards en real-time modellen inspelen op te verwachten veranderingen. Hierdoor is er comfortabel, efficiënt en veilig gebouwbeheer mogelijk. 

Het platform is beschikbaar voor iedere organisatie en in het bijzonder geschikt voor onderwijs, zorg en kantoren.

CO2 meting voor het onderwijs

Creëer een gezonde lesomgeving met Building Insight | Air. Deze slimme sensor geeft direct inzicht in de luchtkwaliteit van een ruimte. Bij overschrijdingen van de CO2-waarde kan er direct actie worden ondernomen of kunnen er gericht aanpassingen worden gedaan.

Altijd inzicht en monitoring

Door het scannen van de QR-code krijg je toegang tot de webapp met de ruimtecondities, zoals CO2-waardes. Je krijgt direct een melding op je telefoon als de voorgeschreven drempelwaardes worden overschreden. Via het dashboard zijn ook temperatuur, luchtvochtigheid en aerosolen inzichtelijk.