Building Insight I Air

Vanwege het coronavirus staat het binnenklimaat van gebouwen, en dan met name ventilatie, meer dan ooit op de agenda. Waar de aandacht in het verleden vaak gericht was op de gezondheid van het binnenklimaat, is er nu zelfs sprake van aandacht voor de veiligheid. Onvoldoende luchtverversing kan namelijk bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus.


Direct inzicht in luchtkwaliteit

Building Insight | Air richt zich op ventilatie in gebouwen en geeft direct inzicht in de luchtkwaliteit van een ruimte.

Het RIVM heeft richtlijnen omtrent ventilatie opgesteld, maar helaas is de luchtverversing in veel gezamenlijke ruimten nog onvoldoende om aan die richtlijnen te voldoen. Volgens Unica zijn er drie stappen nodig om in die gevallen de luchtkwaliteit van het binnenklimaat te verbeteren: Detecteren, Interpreteren, Aanpassen. Met de oplossing Building Insight | Air kan Unica ondersteuning bieden bij alle bovengenoemde stappen.


Continue meting

Die luchtkwaliteit wordt continu gemeten met een sensor die in de ruimte hangt. De sensor registreert de CO2-waardes van die ruimte. De waardes worden opgeslagen en getoond in een webapp. Elke gebruiker van een ruimte kan de waardes checken via een smartphone, door de QR-code op de sensor te scannen.

Waarom Building Insight | Air?

  • Direct inzetbaar ter bestrijding van coronarisico’s rondom ventilatie
  • Biedt zekerheid over luchtkwaliteit in diverse ruimtes
  • Plug-and-play: binnen een paar minuten zelf te installeren gebruikers en beheerders krijgen zelf inzicht in de waardes. Bij overschrijding van drempelwaardes ontvangt de beheerder SMS-notificaties.
  • Dashboard met uitgebreide functionaliteit voor beheerders 

Ook voor andere ruimtecondities

Building Insight biedt alle gebouwgebruikers direct en eenvoudig inzicht in de condities van de ruimte waarin zij zich op dat moment bevinden. Door de QR-code te scannen heb je meteen inzicht. Als beheerder kun je alle ruimten in een dashboard onderbrengen, zodat je altijd een compleet overzicht hebt van de condities van alle ruimten.

Building Insight | Air is de eerste module van het slimme dataplatform Building Insight. De gegevens over de luchtkwaliteit kunnen afzonderlijk worden gebruikt, maar ook gecombineerd worden met data betreft andere ruimtecondities. Daarmee kunnen de verschillende stappen in samenhang worden doorlopen en worden voorzien van het best mogelijke advies om de luchtkwaliteit van uw binnenklimaat en andere ruimtecondities te waarborgen.