Building Insight | Air voor kantoren

Veel kantoorfuncties worden sinds het uitbreken van de coronacrisis hoofdzakelijk vanuit thuis verricht. Sommige organisaties hebben hun kantoren helemaal gesloten en alle medewerkers opgedragen vanuit thuis te werken, andere organisaties hebben hun kantoortuinen aangepast en kiezen voor een beperkte bezetting. Hoe dan ook is werken op kantoor door corona compleet veranderd.    

Organisaties anticiperen op methodes waarop medewerkers weer in een veilige omgeving kunnen terugkeren naar kantoor, zodat zij elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat brengt wel de verantwoordelijkheid met zich mee dat alle facilitaire maatregelen zijn genomen om coronarisico’s te minimaliseren. Building Insight | Air levert daar een bijdrage aan door permanent inzicht te bieden in de luchtkwaliteit van kantoorruimtes. 

Waarom Building Insight | Air voor kantoren?

  • Direct inzetbaar ter bestrijding van coronarisico’s rondom ventilatie 
  • Biedt zekerheid over luchtkwaliteit in kantoorruimtes 
  • Plug-and-play: binnen een paar minuten zelf te installeren 
  • Elke medewerker kan inzicht krijgen in de waardes in een ruimte 
  • SMS-notificaties bij overschrijding drempelwaardes  
  • Dashboard met uitgebreide functionaliteit voor facilitair professionals 
  • Fundament voor smart building: uit te breiden met andere ruimtecondities  

Veilig terug naar kantoor

Om transparantie te bieden en medewerkers het vertrouwen te geven om (weer) veilig op kantoor te werken en elkaar te ontmoeten, kan Building Insight | Air worden ingezet.  Medewerkers kunnen daarmee zelf op elk gewenst moment inzicht krijgen in de luchtkwaliteit van een kantoorruimte. Doordat ze een SMS-notificatie krijgen als een drempelwaarde wordt overschreden, kunnen zij zelf organisatorische maatregelen nemen om de luchtkwaliteit bij overschrijding weer op het juiste niveau te brengen. Building Insight | Air is  een betaalbaar middel dat inzicht biedt in de luchtkwaliteit en bijdraagt aan het voorkomen van coronaverspreiding. Met tot gevolg minder uitval van personeel en de reputatie van een onderneming wordt versterkt.


Fundament voor smart building

Voor facilitair professionals bevat het platform een dashboard, waarop een overzicht van alle ruimtes en trendanalyses beschikbaar is. Daarmee kan eenvoudig worden bepaald in welke ruimtes de waardes vaker afwijken, zodat er gerichte organisatorische aanpassingen gedaan kunnen worden zoals ruimtes korter gebruiken of het ventilatiesysteem aanpassen. Door gebruik te maken van Building Insight | Air kunnen kantoren dus veilig ingezet blijven worden en wordt er doelgericht en effectief informatie gegenereerd voor de juiste investeringen in ventilatie aanpassingen. Het platform is tevens modulair uit te breiden met andere ruimte-condities en te koppelen aan gebouwbeheersystemen. De investering in Building Insight | Air is daarmee een fundament voor een smart building, waarmee later ook aspecten als bezetting en aanwezigheid gemeten kan worden.