Building Insight | Air voor het onderwijs

Het binnenklimaat in scholen is al geruime tijd een veelbesproken thema. Een gezond binnenklimaat verbetert namelijk aantoonbaar de concentratie en leerprestaties. Door de coronacrisis is er momenteel bij gebrekkige ventilatie een verhoogd risico’s op verspreiding van het coronavirus. Dit heeft geresulteerd in een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Er is dan ook acuut behoefte aan inzicht in de luchtkwaliteit in lokalen en andere ruimtes in scholen, om de zorgen hierover bij leerkrachten, leerlingen en hun ouders weg te nemen. Met Building Insight | Air kan dit inzicht eenvoudig worden geboden aan gebruikers van een ruimte en facilitair beheerders. 

Voor projectaanvragen voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) kan Building Insight | Air als oplossing voor CO2-monitoring integraal worden ingepast. De RVO heeft aangegeven dat hiervoor ook onbedrade modules mogen worden gebruikt, mits die zijn voorzien van een waarschuwingsfuncties als de batterijen moeten worden vervangen. Building Insight | Air is daarmee gelijkwaardig aan de eisen van het bouwbesluit. Building Insight | Air verzorgt niet alleen CO2-monitoring voor het binnenklimaat, maar levert door de monitoring van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en aanwezigheid ook een bijdrage aan de reductie van het energieverbruik. Deze data wordt via het digitale Building Insight platform ontsloten voor de beheerder.

Waarom Building Insight | Air voor scholen?

  • Direct inzetbaar ter bestrijding van coronarisico’s rondom ventilatie 
  • Biedt zekerheid over luchtkwaliteit in lokalen en andere binnenruimtes 
  • Plug-and-play: binnen een paar minuten zelf te installeren 
  • Leerkrachten en leerlingen krijgen zelf inzicht in de waardes 
  • SMS-notificaties bij overschrijding drempelwaardes 
  • Dashboard met uitgebreide functionaliteit voor conciërges en facilitair professionals
  • SUVIS-subsidie inzetbaar om deze oplossing te financieren

Ramen niet meer permanent open

Een groot aantal scholen beschikken niet over een fatsoenlijke ventilatie-installatie en moeten dus improviseren om de luchtkwaliteit in lokalen op orde te houden. Bijvoorbeeld door tijdens de les deuren en ramen open te zetten. Nu de winterperiode is aangebroken is dat niet langer een werkbare oplossing.  

Met Building Insight | Air wordt permanent inzicht gegeven in de luchtkwaliteit, waardoor er alleen bij overschrijdingen van de RIVM-norm tijdelijk actie  ondernomen hoeft te worden. Bijvoorbeeld door na een SMS-notificatie een raam open te zetten of het aantal mensen in een lokaal tijdelijk terugbrengen om de luchtkwaliteit weer op orde te brengen.

Direct inzetbaar zonder technische kennis 

Schoolbesturen en conciërges krijgen de beschikking over een dashboard met uitgebreide functionaliteiten, waarin de gegevens van alle lokalen en ruimtes zichtbaar zijn. Dit geeft de mogelijkheid om het binnenklimaat in specifieke ruimtes gericht te verbeteren en waar nodig te werken aan een structurele oplossing. De oplossing is direct inzetbaar, zonder implementatieperiode of training. Bovendien is het eenvoudig en binnen enkele minuten te installeren zonder technische kennis of bekabeling.