Building Insight | Air voor het onderwijs

Het binnenklimaat in scholen is al geruime tijd een veelbesproken thema. Een gezond binnenklimaat verbetert namelijk aantoonbaar de concentratie en leerprestaties. Door de coronacrisis is er momenteel bij gebrekkige ventilatie een verhoogd risico’s op verspreiding van het coronavirus. Dit heeft geresulteerd in een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Er is dan ook acuut behoefte aan inzicht in de luchtkwaliteit in lokalen en andere ruimtes in scholen, om de zorgen hierover bij leerkrachten, leerlingen en hun ouders weg te nemen. Met Building Insight | Air kan dit inzicht eenvoudig worden geboden aan gebruikers van een ruimte en facilitair beheerders. 

Voor projectaanvragen voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) kan Building Insight | Air als oplossing voor CO2-monitoring integraal worden ingepast. De RVO heeft aangegeven dat hiervoor ook onbedrade modules mogen worden gebruikt, mits die zijn voorzien van een waarschuwingsfuncties als de batterijen moeten worden vervangen. Building Insight | Air is daarmee gelijkwaardig aan de eisen van het bouwbesluit. Building Insight | Air verzorgt niet alleen CO2-monitoring voor het binnenklimaat, maar levert door de monitoring van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en aanwezigheid ook een bijdrage aan de reductie van het energieverbruik. Deze data wordt via het digitale Building Insight platform ontsloten voor de beheerder.  

Waarom Building Insight | Air voor scholen?

  • Direct inzetbaar ter bestrijding van coronarisico’s rondom ventilatie 
  • Biedt zekerheid over luchtkwaliteit in lokalen en andere binnenruimtes 
  • Plug-and-play: binnen een paar minuten zelf te installeren 
  • Leerkrachten en leerlingen krijgen zelf inzicht in de waardes  SMS-notificaties bij overschrijding drempelwaardes 
  • Dashboard met uitgebreide functionaliteit voor conciërges en facilitair professionals SUVIS-subsidie inzetbaar om deze oplossing te financieren  

Ramen niet meer permanent open

Een groot aantal scholen beschikken niet over een fatsoenlijke ventilatie-installatie en moeten dus improviseren om de luchtkwaliteit in lokalen op orde te houden. Bijvoorbeeld door tijdens de les deuren en ramen open te zetten. In de winterperiode is dat niet langer een werkbare oplossing.  Met Building Insight | Air wordt permanent inzicht gegeven in de luchtkwaliteit, waardoor er alleen bij overschrijdingen van de RIVM-norm tijdelijk actie  ondernomen hoeft te worden. Bijvoorbeeld door na een SMS-notificatie een raam open te zetten of het aantal mensen in een lokaal tijdelijk terugbrengen om de luchtkwaliteit weer op orde te brengen.  


Net als Daltonschool De Kleine Wereld adequaat kunnen handelen op basis van luchtkwaliteitsdata?

Direct inzetbaar op elke school, ook zonder technische kennis

Door de CO2 meters in elk klaslokaal te plaatsen, krijgen scholen direct inzicht in luchtkwaliteit per lokaal. Leraren kunnen continu de stand van zaken bijhouden en krijgen zelfs een SMS bij een stijging in CO2-gehalte. Schoolbesturen en conciërges krijgen bovendien de beschikking tot een dashboard waarin de gegevens van alle lokalen en eventuele andere ruimtes zichtbaar zijn. Building Insight | Air geeft hen daarmee de mogelijkheid om het klimaat per ruimte gericht te verbeteren en, waar nodig, te werken aan structurele oplossingen.

“Adequaat reageren op basis van data”, aldus Marco König, directeur De Kleine Wereld. Building Insight | Air is daarmee een oplossing die direct en eenvoudig inzetbaar is, zonder implementatieperiode of training! Voor Daltonschool De Kleine Wereld in Twello betekent Building Insight | Air dat iedereen de wetenschap en het gevoel heeft dat zij binnen het schoolgebouw veilig zijn. Kinderen, ouders én medewerkers.