Building Insight | Air voor de zorg

In de gezondheidszorg is vanzelfsprekend alle aandacht gericht op het beperken van verspreiding van corona. Met name in verpleeghuizen is gebleken dat er veel risico’s zijn op verspreiding van het coronavirus, waarbij het binnenklimaat mogelijk een rol speelt. Om verplegend personeel, cliënten en hun familieleden zekerheid te bieden dat de luchtkwaliteit in gezamenlijke ruimtes goed is, kan Building Insight | Air worden ingezet. De oplossing kan tevens inzicht geven in andere ruimtecondities die het binnenklimaat beïnvloeden, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. 


Waarom Building Insight | Air voor zorginstellingen?

  • Direct inzetbaar ter bestrijding van coronarisico’s rondom ventilatie 
  • Biedt zekerheid over luchtkwaliteit in binnenruimtes van zorginstellingen 
  • Plug-and-play: direct beschikbaar en binnen een paar minuten zelf te installeren 
  • Verpleging en cliënten krijgen zelf inzicht in de waardes 
  • SMS-notificaties bij overschrijding drempelwaardes 
  • Dashboard met uitgebreide functionaliteit voor facilitair professionals 
  • Uitbreiding mogelijk met andere ruimtecondities zoals temperatuur en luchtvochtigheid  

Direct inzetbaar zonder training

Het achterliggende dataplatform biedt voor facilitair professionals in de zorg een uitgebreid dashboard met inzicht in alle ruimtes inclusief trendanalyses. Als daaruit blijkt dat in specifieke ruimtes of onder specifieke omstandigheden een onveilig binnenklimaat ontstaat, kunnen zij gericht acties ondernemen voor een permanente oplossing. Met Building Insight | Air krijgen zorginstellingen een direct inzetbare oplossing waarvoor geen implementatieperiode of training nodig is. De investering biedt meteen inzicht in de acute vraag naar de luchtkwaliteit, maar de investering kan ook worden ingezet voor de inrichting van een smart building infrastructuur.


Inzicht in luchtkwaliteit van elke ruimte

De verpleging kan met Building Insight | Air eenvoudig via een smartphone inzicht krijgen in de luchtkwaliteit van een ruimte waarin zij werken. Wat ten goede komt voor hun gezondheid en welzijn. Bij overschrijdingen van de RIVM-norm wordt een SMS-melding gestuurd, zodat er voor die ruimte direct actie kan worden ondernomen om de luchtkwaliteit weer op orde te brengen. Bijvoorbeeld door tijdelijk een raam open te zetten of minder cliënten in een bepaalde ruimte te plaatsen. Door de eenvoud van het systeem hoeven gebruikers nauwelijks handelingen te verrichten; eenmalig scannen van een QR-code is voldoende om een SMS-notificatie in te stellen.