Voor wie?

Building Insight biedt met de module Air onder meer inzicht in de luchtkwaliteit van binnenruimtes. Dit is een actueel thema vanwege de coronacrisis, waarbij gebrekkige ventilatie een verhoogd risico op het verspreiden van het coronavirus met zich meebrengt. Medewerkers en gebruikers die zich in zo'n ruimte bevinden, maken zich dan ook zorgen op de luchtkwaliteit op orde is.

Met Building Insight | Air kan iedere organisatie permanent inzicht geven in de luchtkwaliteit:

  • Sensor geeft realtime inzicht in CO2-waardes
  • SMS-notificatie als drempelwaardes worden overschreden
  • Dashboard dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit

Building Insight | Air is daarmee een direct toepasbare oplossing die elke organisatie kan inzetten om gebruikers van binnenruimtes inzicht te geven in de luchtkwaliteit.

Zorg

Kwetsbare cliënten en zorgverleners die door de aard van hun werk geen afstand kunnen houden. Dat vraagt om zekerheid dat de luchtkwaliteit op orde is. Met Building Insight | Air wordt daar inzicht in gegeven en kan voldoende ventilatie plaatsvinden om risico's op coronaverspreiding te beperken.

Lees meer

Onderwijs

Een gezond binnenklimaat in scholen is al geruime tijd een veelbesproken thema, ter bevordering van de concentratie en leerprestaties. Corona zorgt daarbij voor extra gezondheidsrisico's voor leerlingen én leerkrachten. Building Insight | Air geeft permanent inzicht in de luchtkwaliteit en signaleert als waardes overschreden worden.

Lees meer

Kantoren

Weer terug naar kantoor is een grote wens van veel medewerkers. Maar als daar weer ruimte voor is, moet het risico op coronaverspreiding wel minimaal zijn. Met Building Insight | Air krijgen medewerkers én facilitair professionals inzicht in de luchtkwaliteit en kan er voldoende geventileerd worden.
Lees meer